تهران شهری برای همه زنان - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

تهران شهری برای همه زنان

۱۴ بهمن فرهنگستان هنر میزبان نمایشگاه هنری بانوان تهران با موضوع «تهران شهری برای همه زنان» بود. این رویداد هنری با هدف معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های زنان و دختران شهر…

شهری که دوست دارم از پشت پنجره خانه‌مان ببینم - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

شهری که دوست دارم از پشت پنجره خانه‌مان ببینم

خانه هنرمندان این روزها میزبان نمایشگاه نقاشی‌های کودکان تهرانی شده است. «شهری که من دوست دارم از پشت پنجره خانه‌مان ببینم» عنوان دومین دوره از مسابقه نقاشی کودکان تهران است….