فریم‌هایی از روزگار تازه منطقه 12 - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

فریم‌هایی از روزگار تازه منطقه ۱۲

سال ۱۳۹۹ در منطقه ۱۲ شهرداری تهران ۴۱ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۵۵ میلیارد تومان تعریف و به اجرا رسیده است. سال‌ها محله قیام به دلیل احداث خط ۷…

آمار و ارقامی درباره فرهنگ آپارتمان‌نشینی در تهران - دروازه تهران - زهرا داستانی

آمار و ارقامی درباره فرهنگ آپارتمان‌نشینی در تهران

۳۹ درصد آپارتمان‌نشین‌ها به همسایه اعتماد ندارند زهرا داستانی مشکلات زندگی آپارتمانی از زمانی آغاز می‌شود که ساکنان آپارتمان‌ها همچنان پیرو سبک زندگی سنتی خود در خانه‌های مستقل و حیاط…