معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه 19

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۱۹

احداث ۱۰ کیلومتر مسیر دوچرخه سواری شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران در سال ۱۳۹۹ زده است. دروازه تهران…