امضای قرارداد خواهرخواندگی تهران و ماناگوا - دروازه تهران

تهران و ماناگوا خواهرخوانده شدند

تهران بیش از ۳۰ خواهرخوانده دارد و به تازگی با شهر ماناگوا، پایتخت نیکاراگوئه خواهر خوانده شده است. آیین امضای قرارداد خواهرخواندگی تهران و ماناگوا عصر سه‌شنبه ۲ دی ۱۳۹۹…