شمایل پاییزی خیابان بهار

شمایل پاییزی خیابان بهار

با تعطیلی مشاغل گروه دو تا چهار به دلیل شیوع بیماری کرونا چهره شهر دچار تغییرات جدی شده است. حالا به ساعت ۲۱ که نزدیک می‌شویم. چراغ‌های روشن کسب و…