عابران بلوار کشاورز تهران

عابران بلوار کشاورز در روزگار کرونا

بلوار کشاورز یکی از عابرراه‌های شناخته شده تهران است. ردیف درخت‌ها، پیاده راه و جوی آب‌ وسط بلوار از جمله مکان‌های خاطره‌انگیز تهران به حساب می‌آید. این بلوار از خیابان…