سی تیر برفی در دهه ۵۰

سی تیر برفی در دهه ۵۰

خیابان سی تیر یکی از جذاب‌ترین خیابان‌های پایتخت است. خیابانی پر از خاطره و تاریخ که هر چند سال‌هاست مورد تجاوز ساخت و ساز قرار گرفته اما همچنان حال و…