چهره‌هایی زیر پل دو طبقه - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

چهره‌هایی زیر پل دو طبقه – دروازه تهران

چهره‌ها خود حکایت از شهر و روزگار می‌کنند. این روز‌های پاییزی و کرونایی را در چهره‌ها هم می‌توان دنبال کرد. از یک سو در فاصله بارندگی‌ها آلودگی‌ها در پایتخت بالا…