داستان شیرین یک کافه قنادی قدیمی - دروازه تهران - داوود قهردار

داستان شیرین کافه قنادی لرد

«لُرد» از جمله کافه قنادی‌های قدیمی تهران است. این کافه قنادی سال ۱۳۴۴ در ابتدای خیابان نجات الهی در محله کریمخان تاسیس شد. داستان‌هایی از شکل‌گیری این کافه قنادی روایت…