مهدی موش، گذری در دل تاریخ - دروازه تهران - داوود قهردار

مهدی موش، گذری در دل تاریخ

خیابان فروزش تهران دو گذر اصلی شهر را به یکدیگر متصل می‌کند، ولیعصر و وحدت اسلامی. این خیابان پر از تاریخ و قصه‌های روایت نشده است. خیابانی که همچنان هویت…