عابران میدان شهدا - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

عابران میدان شهدا تهران

میدان شهدا در تاریخ تهران بیش از همه با واقعه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ شناخته می‌شود. بعد از انقلاب به یاد شهدای این واقعه نام میدان ژاله به شهدا تغییر کرد….