صبح رویش برای کودکان کار - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

مدرسه کودکان کار صبح رویش

موسسه «صبح رویش» برآمده از دغدغه ایجاد فرصت برابر آموزشی برای کودکان کار و در معرض آسیب‌های اجتماعی است. این مدرسه در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ توانست ۱۰۵۱ کودک را تحت…