۸۱ سالگی داریوش مهرجویی - دروازه تهران

۸۱ سالگی داریوش مهرجویی – دروازه تهران

داریوش مهرجویی ۱۷ آذر ۱۳۱۸ در تهران چشم به جهان گشود. امروز او ۸۱ ساله شد. مهرجویی را یکی از راویان تهران دانسته‌اند. او در فیلم «آقای هالو» (۱۳۴۹) تصاویری…