کوبه در‌ها و صدا‌ها - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

در‌ها و صدا‌ها

کوبه‌ یکی از مشخصه‌های در‌های قدیمی است. در بعضی از در‌ها از دو مدل مختلف کوبه استفاده می‌شده که یکی به شکل چکش و دیگری به صورت حلقه است. صدای…

آلبوم «در»‌ها - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

آلبوم «در»‌ها

درِ‌ هر خانه‌ای خود یک حکایت است. پیش از آنکه شرکت‌های تولیدکننده و کارگاه‌های بزرگ مثل این دهه‌های اخیر طرح‌هایی از پیش آماده، یک شکل یا نزدیک به هم را…