نخستین‌های تهران؛ نماد تهران

نخستین‌های تهران؛ نماد

    تا پیش از ساخته شدن برج آزادی، سردر میدان مشق یا دروازه باغ ملی یادمان و نشانه تهران بود. تا ۷۰ سال پیش اگر می‌خواستند تهران را نشان…