پاکسازی آزادی

پاکسازی دریاچه آزادی

آخرین مرحله پاکسازی دریاچه آزادی، چهارشنبه ۲۶ شهریور با همکاری فدراسیون قایقرانی و فدراسیون نجات غریق و غواصی انجام شد. ۲۷ شهریور ۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان…