بساط سبزه و بنفشه به پیشواز عید - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

بساط سبزه و بنفشه به پیشواز عید

هرچه سال به روزهای پایانی‌اش نزدیک‌تر می‌شود، بازار شب عید رونق بیشتری می‌گیرد. اگر شرایط اقتصادی و شیوع بیماری کرونا مانعی بر سر راه رونق بازار شب عید باشد اما…

پیش‌بینی آینده تهران با وخامت اوضاع اقتصادی - دروازه تهران - زهرا داستانی

پیش‌بینی آینده تهران با وخامت اوضاع اقتصادی

شهر در محاصره دستفروشان زهرا داستانی هرچند سابقه دستفروشی در ایران به گذشته‌های دور بازمی‌گردد اما رشد چشمگیر این پدیده طی یک دهه اخیر که کشور با بحران اقتصادی همراه…