فرصتی برای استراحت و همنشینی - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

فرصتی برای استراحت و همنشینی

سال ۱۳۹۹ در منطقه ۱۰ شهرداری تهران، ۳۴ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۲۹ میلیارد تومان تعریف و اجرا شده است. احداث مسیر دوچرخه‌سواری تهرانپارس تا میدان آزادی بزرگ‌ترین پروژه…

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای در منطقه ۱۸ - دروازه تهران

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای در منطقه ۱۸

۷۲ پروژه برای محله‌های یک منطقه قدیمی سال ۱۳۹۹ در منطقه ۱۸ شهرداری تهران ۷۲ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۶۱ میلیارد تومان تعریف و به اجرا رسیده است. نزدیک…

خیابان اجتماعی جایی برای بازی کودکان - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

خیابان اجتماعی جایی برای بازی کودکان

سال ۱۳۹۹ در منطقه ۹ شهرداری تهران ۳۳ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۳۷ میلیارد تومان تعریف و به اجرا رسیده است. کوچه شهید خسرو قدیانی در محله دستغیب این…