بچه ها در حال بازی در زمین فوتبال - تازه های منطقه ۴ - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

تازه‌های محله‌های منطقه ۴

سال ۱۳۹۹ در منطقه ۴ شهرداری تهران، ۲۹ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان تعریف و اجرا شده است.شهرداری در محله مجید آباد و زیر پل بزرگراه شهید…

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه 4 - دروازه تهران

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۴

گسترش مسیرهای دوچرخه در شرق پایتخت شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در مناطق ۲۲ گانه تهران در سال ۱۳۹۹ زده است. دروازه تهران در…

فرصتی برای استراحت و همنشینی - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

فرصتی برای استراحت و همنشینی

سال ۱۳۹۹ در منطقه ۱۰ شهرداری تهران، ۳۴ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۲۹ میلیارد تومان تعریف و اجرا شده است. احداث مسیر دوچرخه‌سواری تهرانپارس تا میدان آزادی بزرگ‌ترین پروژه…

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای در منطقه ۱۸ - دروازه تهران

معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای در منطقه ۱۸

۷۲ پروژه برای محله‌های یک منطقه قدیمی سال ۱۳۹۹ در منطقه ۱۸ شهرداری تهران ۷۲ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۶۱ میلیارد تومان تعریف و به اجرا رسیده است. نزدیک…

در مسیر توسعه محلات - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

در مسیر توسعه محلات

سال ۱۳۹۹ در منطقه ۱۸ شهرداری تهران ۷۲ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۶۱ میلیارد تومان تعریف و به اجرا رسیده است. بوستان قائم در منطقه ۱۸ این روزها صاحب…

اینفوگرافی با دوچرخه در متروی تهران - روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - سایت دروازه تهران - darvazeh tehran - darvazehtehran

با دوچرخه در متروی تهران

۲۰ آبان ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: دو ساعت تهران بدون خودرو

دو ساعت تهران بدون خودرو

دو ساعت تهران بدون خودرو

همزمان با روز جهانی بدون خودرو ۲۲ معبر در مناطقه ۲۲گانه شهر تهران به طور نمادین و برای ۲ ساعت به روی خودروها مسدود شد. همزمان گروه‌های دوچرخه‌سواری در سه…

این شهر مال من است

این شهر مال من است

همزمان با روز جهانی بدون خودرو برخی مسیرهای شهری در تهران به روی خودروها مسدود شد و فرصتی بود تا شهروندان، شهر را از خودروها باز پس بگیرند. اتفاقی که…

به مناسبت روز جهانی بدون خودرو

به مناسبت روز جهانی بدون خودرو – دروازه تهران

تهران منهای ماشین شروین راد تصویر شهر تهران بدون حضور خودروها، به ویژه خودروهای شخصی تک‌سرنشین، شاید تصویر رویایی‌ای باشد. سالهاست که دنیای مدرن حق انسان‌ها از شهر را کم…