ساختمان صدای تهران

ساختمان صدای تهران

عمارت کلاه فرنگی (بیسیم) یک بنای تاریخی است که برای ارتباط با جهان در سال ۱۳۰۱ ساخته شده است؛ این عمارت در وزارت ارتباطات قرار دارد و در حال حاضر…

عمارت وزیر نشین

عمارت وزیر نشین

دفتر وزیر ارتباطات در بنای تاریخی ساختمان بی سیم تهران قرار دارد. این بنای تاریخی و ثبت ملی پس از مرمت تبدیل به دفتر متفاوت وزیر ارتباطات شده است. ۷…