نخستین های تهران - روزنامه

نخستین‌های تهران؛ روزنامه

نخستین روزنامه ایران با نام کاغذ اخبار در ۱۱ اردیبهشت ۱۲۱۶ با سردبیری و همراهی میرزا صالح شیرازی منتشر شد. ۲۹ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان…

رونمایی از روزنامه تصویری دروازه تهران

«دروازه تهران» رونمایی شد

«روزنامه چند رسانه‌ای دروازه تهران» در مراسمی با حضور حامد مظاهریان معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران، زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران،…