رستورانی خاص با خودروهای موزه‌ای

رستورانی خاص با خودروهای موزه‌ای

باغ غذا به تازگی فعالیت خود را در مجموعه فرهنگی و گردشگری اراضی عباس آباد تهران آغاز کرده است. این مجموعه تازه با خودروهای موزه‌ای و تاریخی دکور شده است….

کافه رستوران

موج تغییر کاربری بناهای ارزشمند – دروازه تهران

میراثی که خراب نمی‌شود احسان رستمی‌پور کرونا رمق کسب و کارهای شهری را گرفته است اما موج افتتاح کافه‌ها و مراکز تجاری در بناهای ارزشمند شهر تهران همچنان ادامه دارد….