روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۹ آبان ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۹ آبان ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز درباره گردشگری ادبی به مناسب هفته کتاب در تهران تهران نقشه ادبی ندارد متون ادبی، نویسندگان و میراث به جای مانده از آن‌ها همیشه…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۸ آبان ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز تهران قدیم در سه سفرنامه ژاپنی‌ شهری که هیچ ندارد از آغاز دهه ۹۰ انتشارات طهوری اقدام به انتشار سفرنامه‌هایی از مسافران ژاپنی به…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۵ آبان ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز پیشنهاد پاییز‌گردی در پایتخت پادشاه فصل‌ها در خیابان‌های تهران فصل پاییز جلوه‌های زیبایش را به پایتخت آورده است. در حالی که ماه دوم فصل…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۴ آبان ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز سازمان زیباسازی شهرداری متولی بازسازی آرامگاه ملک المتکلمین است آرامگاه مشروطه ساخته خواهد شد سال‌هاست که مقبره جهانگیرخان صور اسرافیل و ملک‌المتکلمین از شهیدان…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۲ آبان ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۲ آبان ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز غفلت از هنر چه زیان‌هایی برای پایتخت دارد تهران، شهری که هنر می‌خواهد  چند سال پیش احمد مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran - سایت دروازه تهران

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۰ آبان ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز نمایشگاه مجازی متفاوت در پایتخت تهران از منظر هنرمندان نمایشگاه که حاصل فعالیت‌های هنرمندان تهران در یک سال گذشته بوده است از آخر این…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran - سایت دروازه تهران

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۹ آبان ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز درباره شهرک نشینی در اکباتان تماشای روزمره مدارا دهه‌ها از ساخت اولین مجتمع‌های مسکونی در تهران می‌گذرد اما این تجربه در مواردی به هویتی…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran - سایت دروازه تهران

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۸ آبان ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز چالش تغییر نام کوچه‌ها و خیابان‌ها اهالی نیازمند توجیه! تغییر نام کوچه‌ها و خیابان‌ها در دوره‌های مختلف مدیریت شهری همواره یکی از چالش‌های شهر…