روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۱۴ ایده‌‌ای برای توانمندسازي زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۲۱ فرصتی برای مکث در محله شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به اجرای پروژه‌هایی در…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز بزرگراه شهید نجفی رستگار چگونه بعد از ۱۰ سال به بهره‌برداری رسید؟ راهی کوتاه‌تر به سوی شرق بزرگراه شهید نجفی رستگار از جمله…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۷  باز شدن در‌های باغ هورفر به روی اهالی شهرداری تهران در راستای توسعه محلات شهر دست به…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۲۰ باغ‌راهی برای محله ۱۳ آبان سال ۱۳۹۹ در منطقه ۲۰ شهرداری تهران، ۷۳ پروژه توسعه محله‌ای با…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ویژه نامه پویش همسایه هم - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز کمپین همسایه هم با چه هدفی راه‌اندازی شده است؟ راه رهایی آپارتمان‌نشینان تهرانی از حس گم‌گشتگی رشد آپارتمان‌سازی در شهرهای بزرگ ایران از…