روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - منطقه ۱۲ تهران - ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۱۲ تهران بازگشت جریان زندگی به محلات تاریخی شهر سال ۱۳۹۹ در منطقه ۱۲ شهرداری تهران ۴۱ پروژه…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - کارگاه دوم ملاقات با خیابان - ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز دومین دوره کارگاه ملاقات با خیابان برگزار شد خیابان ولیعصر نسخه کلان بر نمی‌دارد دومین دوره کارگاه ملاقات با خیابان ولیعصر روز پنجشنبه…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - منطقه ۱۸ تهران - ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای در منطقه ۱۸ ۷۲ پروژه برای محله‌های یک منطقه قدیمی سال ۱۳۹۹ در منطقه ۱۸ شهرداری تهران ۷۲ پروژه…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ویژه نامه تئاترشهر - ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز درباره ایده حصار کشی به دور تئاتر شهر این ساختمان برای شهر است بار دیگر بحث ایجاد حصار پیرامون مجموعه تئاتر شهر در…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - منطقه ۱۳ تهران - ۷ اسفند ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۷ اسفند ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محلی منطقه ۱۳ رنگ‌ها در کوچه پس‌کوچه‌های شهر شهرداری تهران در راستای افزایش حس تعلق شهری در شهروندان و بالا…