روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - منطقه ۹ تهران - ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محلی منطقه ۹ دورهمی اهالی در خیابان اجتماعی شهرداری تهران در راستای افزایش حس تعلق شهری در شهروندان و بالا…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - منطقه ۱۷ تهران - ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز معرفی پروژه‌های توسعه محله‌ای منطقه ۱۷ تهران رنگ‌های تازه یک محله قدیمی شهرداری تهران در راستای افزایش حس تعلق شهری در شهروندان و…