روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۵ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۵ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز نخستین کارگاه عکس با عنوان «ملاقات با خیابان» برگزار شد ولیعصر در قاب دوربین‌ها پنجشنبه ۲۵ دی ماه بخش عکاسی کارگاه ملاقات با خیابان…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۳ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۳ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز کودکان چه سهمی از پیاده روی در شهر دارند؟ خیابان‌های سخت تهران برای کودکان آسیب‌های ناشی از حوادث ترافیکی علت بسیاری از مرگ و…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۰ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۰ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز نخستین کارگاه ملاقات با خیابان برگزار شد ۱۴ نقطه رها شده ولیعصر زیر دست علاقه‌مندان  ۱۹ دی ماه نخستین دوره کارگاه ملاقات با خیابان…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۸ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۸ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز آمار و ارقامی درباره فرهنگ آپارتمان‌نشینی در تهران ۳۹ درصد آپارتمان‌نشین‌ها به همسایه اعتماد ندارند مشکلات زندگی آپارتمانی از زمانی آغاز می‌شود که ساکنان…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۷ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۷ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز از «شهر دوستدار کودک» چه می‌دانیم؟ شهری که بچه‌ها می‌خواهند از یک سو با گسترش موج شهرنشینی در دنیا از سوی دیگر با افزایش…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۵ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۵ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز در آرامستان ارامنه دولاب چه می‌گذرد؟ شهردار منطقه ۱۴: آرامستان تاریخی دولاب آسیب نمی‌بیند این روزها نام آرامستان ارامنه دولاب با طرح حفاظت و…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۳ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۳ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز وضعیت پسماند و شیرابه در پایتخت چگونه است؟ ۹۰۰ گرم پسماند، سهم روزانه هر تهرانی ایرانی‌ها به شکل سنتی از وسایل خود تا حد…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۱ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۱ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز پیش‌بینی آینده تهران با وخامت اوضاع اقتصادی شهر در محاصره دستفروشان هرچند سابقه دستفروشی در ایران به گذشته‌های دور بازمی‌گردد اما رشد چشمگیر این…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۰ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۱۰ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز ۱۲ شهر ایران در میان شهرهای دوستدار کودک شنیدن صدای کودکان در شهر  «کودکان» اجزای نادیده گرفته شده شهرها هستند. شهروندانی کوچک که حضورشان،…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۹ دی ۱۳۹۹ - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۹ دی ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز اولین بنای بلند تهران چگونه ساخته شد؟ تنها بازمانده معماری نوین خیابان جمهوری پیش از اینکه برج‌ها از گوشه‌‌ و کنار این شهر سر…