روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۴ شهریور ۱۴۰۰ - ویژه نامه حمایت اداره کل آموزش_های شهروندی از مدارس در سال 99 - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۴ شهریور ۱۴۰۰ – فعالیت‌های معاونت امور آموزشی و فرهنگی شهرداری تهران در مدارس

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز نگاهی به فعالیت شهرداری در مدارس تهران کرونا کار را تعطیل نکرد کرونا دو سال است که فعالیت آموزش و پرورش را شکل…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۳ شهریور ۱۴۰۰ - ویژه نامه طرح کاشت و نگهداشت مشارکتی گل و گیاه - سایت دروازه تهران - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۳ شهریور ۱۴۰۰ – طرح کاشت و نگهداشت مشارکتی گل و گیاه

شهرنما رادیو دروازه تهران اینفـوگـرافی یادداشت روز نگاهی به رویداد کاشت گل و گیاه مشارکتی در محله‌ها و آپارتمان‌ها گل و گیاه بهانه‌ای برای همسایگی شهرداری تهران در این دوره…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز درباره فریدون مشیری، شاعری از خیابان ایرانِ تهران هنوز بی تو مهتاب شبی فریدون مشیری در تهران و در خیابان عین‌الدوله قدیم (خیابان ایران…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز طهران قدیم در روایت عبد‌االله مستوفی گزارش دست اول از خیابان‌های تهران یکی از مهم‌ترین منابعی که در شناخت دوره قاجاریه مورد استفاده قرار…

روزنامه دروازه تهران - ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

روزنامه ۲۹ شهریور ۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز تجربه اجرای تئاتر در فضای باز در این روز‌های تهران خارج شدن صحنه‌ها از سالن‌ها در روز‌های اخیر در شهر تهران دو نمایش در…

روزنامه دروازه تهران - ۲۷ شهریور ۱۳۹۹

روزنامه ۲۷ شهریور ۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز تهران در کتاب خاطرات نخستین سفیر آمریکا در ایران سفیر هنر دوست در پژوهش‌ها تاریخی سفرنامه‌ها از اعتبار ویژه‌ای برخوردارند. نگاه کنجکاو سفرنامه نویس…