روزنامه دروازه تهران - ۳۰ مرداد ۱۳۹۹

روزنامه ۳۰ مرداد ۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز موج تغییر کاربری بناهای ارزشمند میراثی که خراب نمی شود کرونا رمق کسب و کارهای شهری را گرفته است اما موج افتتاح کافه‌ها و…

روزنامه دروازه تهران - ۲۹ مرداد ۱۳۹۹

روزنامه ۲۹ مرداد ۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز درباره باغ رهنما در شمال تهران در میان آسمان خراش‌ها منطقه شمالی تهران زمانی پر از باغ‌ بود. میان درختان کهن و باغ‌های فراوان،…

روزنامه دروازه تهران - ۲۸ مرداد ۱۳۹۹

روزنامه ۲۸ مرداد ۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز چگونه زیرگذر نصر جای پل گیشا را گرفت از تولد تا خداحافظی با یک پل نزدیک به ۳۰ و اندی سال بود که تهرانی‌ها…

روزنامه دروازه تهران - ۲۷ مرداد ۱۳۹۹

روزنامه ۲۷ مرداد ۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز درباره باغ اتحادیه که کنسرت کلهر در آنجا برگزار شد نوای شهر خاموش در آخرین باغ لاله‌زار هرسال روز سیزده مرداد ساعت سه ربع…

روزنامه دروازه تهران - ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

روزنامه ۲۶ مرداد ۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز باغ فردوس تهران چگونه برپا شد بهشتی در آغاز خیابان چنارهای بلند خیابان ولیعصر بعد از میدان تجریش پیچ می‌خورد و سرازیر می‌شود. بعد…