روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۳۰ مهر ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز شهر‌ها بعد از روزگار کرونا چه تغییراتی خواهند کرد؟ خانه‌هایی برای روزگار قرنطینه شهرها در مرکز همه‌گیری کرونا قرار دارند، همان‌طور که در طول…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۹ مهر ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز خانه موتمن الاطبا، خاطره‌ای در عودلاجان از خانه پدری تا شهرزاد انتهای یکی از فرعی‌های بن‌بست در محله عودلاجان یکی از سینمایی‌ترین خانه‌های تاریخی…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۸ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۸ مهر ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز آمار‌ها از روز‌های تلخ کرونایی تهران خبر می‌دهند سهم ۵۰ درصدی تهران از مرگ و میر‌ها موضوع فراگیری و آمار‌های مرگ و میر کرونا…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۷ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۷ مهر ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز پایتخت به آرامستانی جدید نیاز دارد سرزمینی تازه برای رفتگان سال‌هاست که زنگ خطر کمبود قبر برای تدفین مردگان در تهران به صدا درآمده….

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۴ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۴ مهر ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز طرح‌های توسعه محلات چه سودی برای پایتخت دارند؟ دمیدن رنگ به تهران خاکستری وجود بافت‌های مرده و متروکه یکی از مشکلات شهرهای درحال‌توسعه همچون…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۳ مهر ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز نگاهی به قدیمی‌ترین راه آهن ایران تهران هنوز ماشین دودی دارد اسفند سال ۹۷ شهرداری در حال عملیات عمرانی در خیابان فداییان اسلام بود…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران ۲۲ مهر ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز گام‌های نخست برای حذف موتور سیکلت‌های بنزین‌سوز  خیال تهران برای گذر از آلودگی موتور سیکلت‌ها برای شهر تهران نقش حیاتی دارند و تصور تهران…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۲۰ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه ۲۰ مهر ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز سرنوشت اسکلت ۷ هزار ساله خیابان مولوی قدیمی‌ترین تهرانی در موزه است شش سال پیش دقت و کنجکاوی یک دانشجوی باستان‌شناسی در حفاری‌های آب…

روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران - ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - Darvazehtehran - Darvazeh tehran

روزنامه ۱۹ مهر ۱۳۹۹

شهرنما رادیو دروازه تهران یادداشت روز وضعیت تهران در برابر سیل‌ چگونه است؟ آن روی سکه باران‌های زیبای پاییزی باران اگرچه تهران دود گرفته را شاداب می‌کند، اما مشکلی بر…