دو ساعت تهران بدون خودرو

دو ساعت تهران بدون خودرو

همزمان با روز جهانی بدون خودرو ۲۲ معبر در مناطقه ۲۲گانه شهر تهران به طور نمادین و برای ۲ ساعت به روی خودروها مسدود شد. همزمان گروه‌های دوچرخه‌سواری در سه…

این شهر مال من است

این شهر مال من است

همزمان با روز جهانی بدون خودرو برخی مسیرهای شهری در تهران به روی خودروها مسدود شد و فرصتی بود تا شهروندان، شهر را از خودروها باز پس بگیرند. اتفاقی که…

به مناسبت روز جهانی بدون خودرو

به مناسبت روز جهانی بدون خودرو – دروازه تهران

تهران منهای ماشین شروین راد تصویر شهر تهران بدون حضور خودروها، به ویژه خودروهای شخصی تک‌سرنشین، شاید تصویر رویایی‌ای باشد. سالهاست که دنیای مدرن حق انسان‌ها از شهر را کم…