وضعیت پسماند و شیرابه در پایتخت چگونه است؟ - دروازه تهران - سارا مالکی

وضعیت پسماند و شیرابه در پایتخت چگونه است؟

۹۰۰ گرم پسماند، سهم روزانه هر تهرانی سارا مالکی ایرانی‌ها به شکل سنتی از وسایل خود تا حد امکان استفاده می‌کردند و این فرهنگ مانعی جدی بر سر راه مصرف‌گرایی…