محله قدیمی از بالای پلاسکوی جدید - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

محله قدیمی از بالای پلاسکوی جدید

بنیاد مستضعفان اعلام کرده است که ساخت ساختمان جدید پلاسکو تا آخر سال به پایان خواهد رسید و تحویل کسبه خواهد شد؛ اما این ساختمان در منطقه‌ای از تهران واقع…