محله قدیمی از بالای پلاسکوی جدید - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

محله قدیمی از بالای پلاسکوی جدید

بنیاد مستضعفان اعلام کرده است که ساخت ساختمان جدید پلاسکو تا آخر سال به پایان خواهد رسید و تحویل کسبه خواهد شد؛ اما این ساختمان در منطقه‌ای از تهران واقع…

آمار و ارقامی درباره فرهنگ آپارتمان‌نشینی در تهران - دروازه تهران - زهرا داستانی

آمار و ارقامی درباره فرهنگ آپارتمان‌نشینی در تهران

۳۹ درصد آپارتمان‌نشین‌ها به همسایه اعتماد ندارند زهرا داستانی مشکلات زندگی آپارتمانی از زمانی آغاز می‌شود که ساکنان آپارتمان‌ها همچنان پیرو سبک زندگی سنتی خود در خانه‌های مستقل و حیاط…

اولین بنای بلند تهران چگونه ساخته شد؟ - دروازه تهران - زهرا داستانی

اولین بنای بلند تهران چگونه ساخته شد؟

تنها بازمانده معماری نوین خیابان جمهوری زهرا داستانی پیش از اینکه برج‌ها از گوشه‌‌ و کنار این شهر سر برآورند، ساخت نخستین بناهای بلند مرتبه‌ در تهران حیرت ساکنان این…