در سال ۱۴۰۰ بیشتر به منابع آبی فکر کنیم - دروازه تهران - سارا مالکی

در سال ۱۴۰۰ بیشتر به منابع آبی فکر کنیم

روش‌هایی برای خانه‌تکانی بدون آب سارا مالکی ایرانی‌ها از دیرباز با خانه‌تکانی و تمیز کردن محل زندگی خود به استقبال بهار و سال جدید رفته‌اند. این رسم از خانه‌های بزرگ…

کرونا در یک سال گذشته چه بر سر پاتوق‌های‌ تهرانی‌ها آورد؟ - دروازه تهران

کرونا در یک سال گذشته چه بر سر کافه‌ها آورد؟

۲۰ درصد کافه‌های تهران تعطیل شده‌اند سارا مالکی کافه‌‌های تهران روزهای خوبی را سپری نمی‌کنند. حال بد کافه‌های تهران برای امروز و دیروز نیست. بیشتر از یک سال است که…

از «شهر دوستدار کودک» چه می‌دانیم؟ - دروازه تهران - سارا مالکی

از «شهر دوستدار کودک» چه می‌دانیم؟

شهری که بچه‌ها می‌خواهند سارا مالکی از یک سو با گسترش موج شهرنشینی در دنیا از سوی دیگر با افزایش جمعیت، کودکان در تحولات مدرن شهری نادیده گرفته می‌شوند و…