محمدرضا جوادی یگانه - شادستان 1400 در محلات تهران - دروازه تهران - داوود قهردار

شادستان ۱۴۰۰ در محلات تهران

محمدرضا جوادی یگانه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برنامه شادستان ۱۴۰۰ تهران را در نشست خبری تشریح کرد. در این نشست خبری مدیرکل سلامت، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری…

شمایل تازه‌ منطقه 13 - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

شمایل تازه‌ منطقه ۱۳

سال ۱۳۹۹ در منطقه ۱۳ شهرداری تهران ۴۸ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۲۹ میلیارد تومان تعریف و به اجرا رسیده است. کوچه عابدینی و کوچه حلیمی در محله صفا…

معرفی پروژه‌های توسعه محلی منطقه ۱۳ - دروازه تهران

معرفی پروژه‌های توسعه محلی منطقه ۱۳

رنگ‌ها در کوچه پس‌کوچه‌های شهر شهرداری تهران در راستای افزایش حس تعلق شهری در شهروندان و بالا بردن سطح رضایت از زندگی در تهران ۴۸ پروژه توسعه محله‌ای را در…