خانم میانسال در میوه و تره بار شهرداری تهران - بازار راه آهن - تازه های محله های منطقه 11-دروازه تهران-داوود-قهردار

تازه‌های محله‌های منطقه ۱۱

«تهران از کوچه‌هایش آغاز می‌شود.» شهرداری تهران در این دوره تصمیم گرفته با مدنظر قرار دادن پروژه‌های توسعه محله‌ای کیفیت زندگی شهروندان را در محلات ارتقاء دهد. سال ۱۳۹۹ در…

دخیل به گم‌شده‌های شهر ۲ - سقاخانه

دخیل به گم‌شده‌های شهر ۲

سقاخانه میراث در حال فراموشی شهر تهران است. بسیاری از این بناها با بی‌توجهی تخریب یا مرمت غیر اصولی شده‌اند و امروز کمتر نشانه‌ای از گذشته در خود دارند. از…

دخیل به گم‌شده‌های شهر - سقاخانه

دخیل به گم‌شده‌های شهر ۱

روزگاری کوچه‌های تهران پر از سقاخانه‌ها بود. سقاخانه‌ها در ابتدا محلی برای آشامیدن آب بودند و در وهله بعدی نقش مذهبی برای دعا کردن و نیایش داشتند. حالا از سقاخانه‌های…