محمدرضا جوادی یگانه - شادستان 1400 در محلات تهران - دروازه تهران - داوود قهردار

شادستان ۱۴۰۰ در محلات تهران

محمدرضا جوادی یگانه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برنامه شادستان ۱۴۰۰ تهران را در نشست خبری تشریح کرد. در این نشست خبری مدیرکل سلامت، مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری…