زیست شبانه پایتخت در شورای شهر به تصویب رسید - دروازه تهران - زهرا داستانی

زیست شبانه پایتخت در شورای شهر به تصویب رسید

مجوز شب بیداری تهران زهرا داستانی در حالی که تهران چند ماهی است که شب مردگی را با ممنوعیت تردد شبانه خودروها و خاموشی چراغ‌های خیابان‌ها و اتوبان‌هایش تجربه می‌کند،…

نگاهی به آیین‌های یلدایی - دروازه تهران - احسان رستمی پور

نگاهی به آیین‌های یلدایی – دروازه تهران

بلندترین شب سال در پایتخت شروین راد تهران همان‌طور که آرام آرام جای خودش را در تاریخ پیدا کرد و پایتخت شد، آداب و رسومی خودش را هم پیدا کرد….