از «شهر دوستدار کودک» چه می‌دانیم؟ - دروازه تهران - سارا مالکی

از «شهر دوستدار کودک» چه می‌دانیم؟

شهری که بچه‌ها می‌خواهند سارا مالکی از یک سو با گسترش موج شهرنشینی در دنیا از سوی دیگر با افزایش جمعیت، کودکان در تحولات مدرن شهری نادیده گرفته می‌شوند و…

۱۲ شهر ایران در میان شهرهای دوستدار کودک - دروازه تهران

۱۲ شهر ایران در میان شهرهای دوستدار کودک

شنیدن صدای کودکان در شهر  «کودکان» اجزای نادیده گرفته شده شهرها هستند. شهروندانی کوچک که حضورشان، خواسته‌ها و نیازهایشان در شهر در جریان گسترش شهرنشینی حذف شده یا تنها به…

اینفوگرافی شهربازی تهران - روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

تهران چند شهربازی دارد؟

۲۳ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: آیا کودکان بار دیگر به خیابان‌های شهر باز می‌گردند؟

نخستین‌های تهران؛ اتوبان کودک

نخستین‌های تهران؛ اتوبان کودک

اتوبان کودک در حاشیه جنوبی خیابان ولیعصر اولین شهربازی مدرن تهران بود که در دهه ۳۰ به این شهر آمد تا الگویی باشد برای شهربازی‌های دیگر در سراسر ایران. حالا…