کوبه در‌ها و صدا‌ها - دروازه تهران - مهدیه باقرزاده

در‌ها و صدا‌ها

کوبه‌ یکی از مشخصه‌های در‌های قدیمی است. در بعضی از در‌ها از دو مدل مختلف کوبه استفاده می‌شده که یکی به شکل چکش و دیگری به صورت حلقه است. صدای…