قدم در تاریخ ری - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

قدم در تاریخ ری

بازار تاریخی شهر ری که در کنار امامزاده شاه عبدالعظیم قرار دارد یکی از بازارهای تاریخی کشور است که در فهرست آثار ملی نیز به ثبت رسیده است. بازار ری…

گشتی در بازار حرم عبدالعظیم (ع) - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

گشتی در بازار حرم عبدالعظیم (ع)

شمال آرامگاه حضرت عبدالعظیم (ع) و در انتهای خیابان شاه عبدالعظیم بازاری تاریخی وجود دارد که قدمتش به ۵۰۰ سال پیش باز می‌گردد. بازار «شاه عبدالعظیم» یا «ری» در زمان…

زندگی زیر طاق‌های آجری بازار تهران

زندگی زیر طاق‌های آجری بازار تهران

 بازار بزرگ تهران از مراکز اقتصادی و تاریخی مهم پایتخت است. قدمت این بازار به دوره صفویه باز می‌گردد و بر اساس آنچه سر توماس هربرت، از نجیب‌زادگان و درباریان…