شهر موزه صنعت در منطقه 21 تهران برپا می‌شود - دروازه تهران - زهرا داستانی

شهر موزه صنعت در منطقه ۲۱ تهران برپا می‌شود

به دنبال حافظه صنعتی شدن زهرا داستانی منطقه ۲۱ تهران قرار است صاحب «شهر موزه صنعت» شود. شهرداری تهران برای این کار داوطلب شده و برای تحقق این امر ردیفی…