ستاره اسکندری در نمایشگاه کارگاه ملاقات با خیابان - ۲ - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

نمایشگاه کارگاه ملاقات با خیابان برگزار شد – ۲

ولیعصر زیر نگاه دوست دارانش! پس از برگزاری دور اول کارگاه ملاقات با خیابان با عنوان مجالی برای طراحانه اندیشیدن به فرصت‌های شهری خیابان ولی‌عصر و همچنین دور دوم کارگاه…

بازدیدکنندگان از برگزاری نمایشگاه کارگاه ملاقات با خیابان - ۱ - دروازه تهران - داوود قهردار

نمایشگاه کارگاه ملاقات با خیابان برگزار شد – ۱

ولیعصر زیر نگاه دوست دارانش! پس از برگزاری دور اول کارگاه ملاقات با خیابان با عنوان مجالی برای طراحانه اندیشیدن به فرصت‌های شهری خیابان ولی‌عصر و همچنین دور دوم کارگاه…

دومین دوره کارگاه ملاقات با خیابان برگزار شد - دروازه تهران - زهرا داستانی

دومین دوره کارگاه ملاقات با خیابان برگزار شد

خیابان ولیعصر نسخه کلان بر نمی‌دارد زهرا داستانی دومین دوره کارگاه ملاقات با خیابان ولیعصر روز پنجشنبه ۱۴ اسفند ماه برگزار شد. این کارگاه با هدف آشنایی علاقه‌مندان با خیابان…

ملاقات با خیابان به کارگاه دوم رسید - دروازه تهران - داوود قهردار

ملاقات با خیابان به کارگاه دوم رسید

دومین دوره کارگاه ملاقات با خیابان روز پنجشنبه ۱۴ اسفند برگزار شد. این دومین دوره کارگاه‌ ملاقات با خیابان است که با هدف آشنایی علاقه‌مندان به خیابان ولیعصر برگزار می‌شود….

ملاقات با خیابان به کارگاه دوم رسید ۲ - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

ملاقات با خیابان به کارگاه دوم رسید ۲

دومین دوره کارگاه ملاقات با خیابان روز پنجشنبه ۱۴ اسفند برگزار شد. این دومین دوره کارگاه‌ ملاقات با خیابان است که با هدف آشنایی علاقه‌مندان به خیابان ولیعصر برگزار می‌شود….

ملاقات با خیابان به کارگاه دوم رسید ۱ - دروازه تهران - داوود قهردار

ملاقات با خیابان به کارگاه دوم رسید ۱

دومین دوره کارگاه ملاقات با خیابان روز پنجشنبه ۱۴ اسفند برگزار شد. این دومین دوره کارگاه‌ ملاقات با خیابان است که با هدف آشنایی علاقه‌مندان به خیابان ولیعصر برگزار می‌شود….

دنیای مداد رنگی آقای رفیع - دروازه تهران

دنیای مداد رنگی آقای رفیع

در راهروهای باریک بازار لوازم التحریر یک نام برای همه بسیار آشناست. اگر دنبال مداد رنگی باشی همه آقا رفیع را معرفی می‌کنند. کسی که سی سال است در یک…