آدم‌های میدان تجریش - مجموعه چهره‌های بلندترین خیابان شهر- 2 - دروازه تهران - داوود قهردار (16)

آدم‌های میدان تجریش

تجریش نقطه شمالی خیابان ولیعصر است. تفرجگاه قدیمی شهر و محلی‌ای تاریخی تجریش همواره از محبوب‌ترین نقاط شهر تهران بوده که بسیاری با آن خاطره دارند. این میدان شلوغ ساکنان…

میدان راه آهن تهران - مجموعه چهره‌های بلندترین خیابان شهر- 1 - دروازه تهران - داوود قهردار

آدم‌های میدان راه آهن

میدان راه آهن در جنوبی‌ترین نقطه خیابان ولیعصر، با ریل‌های راه آهن تهران را به سراسر کشور وصل می‌کند. میدانی که هر روز مسافران زیادی را به خود می‌بیند اما…

کودکان چه سهمی از پیاده روی در شهر دارند؟ - دروازه تهران - زهرا داستانی

کودکان چه سهمی از پیاده روی در شهر دارند؟

خیابان‌های سخت تهران برای کودکان زهرا داستانی آسیب‌های ناشی از حوادث ترافیکی علت بسیاری از مرگ و میرها و معلولیت‌های کودکان در جهان است. در ایران آمار دقیقی از میزان…