گشتی در گذرگاه کتاب و قهوه

گشتی در گذرگاه کتاب و قهوه

خیابان انقلاب حد فاصل بین میدان تا چهارراه ولیعصر یکی از پیاده‌راه‌های با هویت شهر تهران به حساب می‌آید. راسته کتاب‌فروشی‌ها، حضور دو سینمای بهمن و سپیده، دانشگاه تهران و…