بیروت در قلب ما

برج آزادی تهران شامگاه چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ در پی انفجار بندر بیروت و به نشانه همدردی مردم ایران با مردم لبنان، به رنگ پرچم این کشور درآمد. عصر سه‌شنبه…