معمای مازوت - دروازه تهران - زهرا داستانی

چرا هوای تهران آلوده است؟ – دروازه تهران

معمای مازوت زهرا داستانی نه کاهش تردد خودروها در شهر و نه وزش باد و بارش باران و برف، هیچ کدام در این روزهای کرونایی نتوانسته دردی از آلودگی هوای…

مدیریت شهری پیگیری می‌کند - دروازه تهران

مدیریت شهری پیگیری می‌کند – دروازه تهران

بازگشت بوی عجیب به شهر تهران احسان رستمی پور روز گذشته دوباره شهروندان تهرانی در برخی نقاط بوی نامطبوعی در سطح شهر استشمام کردند. اتفاقی که در شهر تهران سابقه‌دار…