تازه‌های محله‌های منطقه ۲۱ - دروازه تهران - نازنین کاظمی نوا

تازه‌های محله‌های منطقه ۲۱

سال ۱۳۹۹ در منطقه ۲۱ شهرداری تهران، ۶۱ پروژه توسعه محله‌ای با اعتبار ۲۳ میلیارد تومان تعریف و اجرا شده است. ایجاد و تجهیز سرای ویژه رسانه و هنر تهران…