اینفوگرافی تهران چند کیلومتر خط مترو دارد- روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران

تهران چند کیلومتر خط مترو دارد؟

۱۵ مهر ۱۳۹۹ – روزنامه چندرسانه‌ای دروازه تهران از میان خبرها: برنامه‌های شهرداری منطقه ۵ تهران برای توسعه مترو